VENEDIK

 

 

Venedike gitmeden 霵ce
Venedik
 
Venedik-2
   
  Roma Hakk覺nda Herey
ROMA
  Venedik Men羹   Venedik'de Gezilecek Yerler
    Venedik ana sayfa
    Tarih癟e
    M羹ze ve Saraylar
    Gezilecek Yerler
    Fotoraflarla Venedik
    Ula覺m, Online bilet
    Yeme-襤癟me
    Havalimanlar覺
    Vize ve Konsolosluk

Merhaba Venedik 罈 Gezilecek yerler
Paris M羹zeleri

San Marco Meydan覺: D羹nyadaki en g羹zel meydanlardan biridir. San Marco'da bir yandan tarihi koklarken bir yandan da 覺k restoran, kafe, otel, banka ve d羹kkanlar覺 g繹rebilirsiniz. 羹nl羹 moda markalar覺n覺 San Marco'da g繹rmek s覺radan bir olayd覺r.


San Marco Bazilikas覺: Venedik'te en 癟ok ziyaret edilen noktalardan biridir. “Basilica” kelimesi b羹y羹k kilise anlam覺na gelir ve bu b羹y羹k kilise, bir Yunan ha癟 plan覺 羹st羹ne ina edilmitir ve kaliteli mozaiklerin g繹r羹lebilece簸i farkl覺 ebatlardaki be tane kubbesi vard覺r. Bu mozaikler alt覺n yald覺zl覺 Bizans mozaikleridir ve bu nedenle “Alt覺nlar覺n Kilisesi (Chiesa d'Oro) olarak da bilinir.


Aziz Mark'覺n 癟an Kulesi:  Venedik‘teki en y羹ksek yap覺lardan biridir. 97 metre y羹kseklikten ehir manzaras覺 ve San Marko Bazilika kubbesinin g繹r羹nt羹s羹n羹 izleyebilirsiniz. Ayr覺ca kulenin t羹m meydana hakim bir konumu vard覺r.


B羹y羹k Kanal: Venedik ehrinde su trafi簸inin sa簸land覺簸覺 ana hatt覺r. ehri “S” eklinde saran kanal, Saint Mark Basin'den balay覺p Santa Lucia tren istasyonu yak覺nlar覺nda biter. 3.800 metre uzunlu簸undakiGrand Canal'覺n genili簸i etraf覺ndaki yap覺lara ve do簸al koullara g繹re 30 – 90 metre civar覺ndad覺r. Derinli簸i ise yakla覺k olarak 5 metredir.


Rialto K繹pr羹s羹: B羹y羹k Kanal'da yer alan, ehrin en 羹nl羹 k繹pr羹s羹d羹r. 1591 y覺l覺nda yap覺lm覺t覺r. Etraf覺nda bir癟ok m羹cevher, ipek 羹r羹nler ve cam 羹r羹n羹 satan d羹kkan yer al覺r. Venedik'teki d繹rt b羹y羹k k繹pr羹den biridir.


Ahlar K繹pr羹s羹: Venedik‘teki en 羹nl羹 k繹pr羹lerden biridir. “Ahlar K繹pr羹s羹” isminin verilmesinin nedeni ise eski zamanlarda duruma ard覺ndan mahkum edilenlerin bu k繹pr羹den ge癟erek hapse girmesidir. 覺talya'n覺n kuzeyinde yer alan k繹pr羹 beyaz kalkerden yap覺lm覺t覺r ve alt k覺sm覺nda pencereleri vard覺r. Ahlar K繹pr羹s羹 (Bridge of Sighs), Antonio da Ponte taraf覺ndan 1602 y覺l覺nda ina edilmitir.


Fondaco dei Turchi: Venedik gezilecek yerler listesindeki 繹nemli saraylardan biridir.


Palazzo Ducale: 9. y羹zy覺lda ato olarak ina edilmitir. Doge ve h羹k羹met buradan Venedik Cumhuriyetini y繹netmitir. 覺kan yang覺nlar nedeniyle bir癟ok kez y覺k覺l覺p yeniden yap覺lm覺t覺r. 1923 y覺l覺nda m羹zeye d繹n羹t羹r羹len yap覺 g羹n羹m羹zde Fondazione Musei Civici di Venezia'ya ba簸l覺 olan 11 m羹zeden biridir. 


Santa Maria della Salute Bazilikas覺: Veba salg覺n覺 nedeniyle, 17. y羹zy覺lda Meryem Ana'ya ithaf edilerek Barok stilinde ina edili, Venedik'in en 羹nl羹 kiliselerinden biridir.


Ca' d'Oro: 15. y羹zy覺lda ina edilmi, bir癟ok g羹zel heykel ve ilemeyi bar覺nd覺ran, gotik bir sarayd覺r.
Zattere: Dorsoduro'da sahil kenar覺 bir gezinti yeridir. 


Ca' Rezzonico: 1660 y覺l覺nda Baldassarre Longhena taraf覺ndan ina edilmi, 1750'de Giorgio Massari taraf覺ndan tamamlanm覺t覺r.  Barok stilinde, 17. y羹zy覺lda yap覺lm覺 ve u anda Museo del Settecento Veneziano'ya ev sahipli簸i yapan bir binad覺r.


Gallerie dell'Accademia: Accademia K繹pr羹s羹 alt覺nda bulunan ve 1750′li y覺llarda resim, heykel ve mimari okulu olarak kurulan yap覺d覺r. Kurulu amac覺, Venedik'i de Floransa, Milano, Bologna gibi resmi sanat merkezlerinden biri haline getirmektir.


Ca' Pesaro: 1682 tarihinde yap覺lan bina 羹st kat覺nda Asya M羹zesi'ni de bar覺nd覺r覺r. Bu k覺s覺mda samuray silahlar覺, z覺rhlar, tazminat olarak al覺nm覺 sanat eserleri sergilenmektedir.


Fenice Tiyatrosu: Avrupa'da en 癟ok bilinen opera salonlar覺ndan biridir.


Museo Correr: 18. y羹zy覺la ait tarihi objeler ve 13. ve 16. y羹zy覺llara ait resim ve heykellerin sergilendi簸i 繹nemli m羹zelerden biridir. M羹ze i癟erisinde eski ilgin癟 kad覺n ayakkab覺lar覺 koleksiyonu ile 16. y羹zy覺l ehir haritalar覺 da m羹zede g繹r羹lebilir.


Scuola Grande di San Rocco: San Rocco Kilisesi yan覺ndad覺r ve Venedik'teki R繹nesans d繹nemi bayap覺tlar覺ndan biridir. Tintoretto'nun elliden fazla eseri g繹r羹lebilir. 癟al覺malar veba ile savaan San Rocco ad覺na yap覺lm覺t覺r. 1500′lerde yap覺lan bu eserler 23 y覺lda tamamlanm覺t覺r ve her biri bir bayap覺tt覺r. En 繹nemli olan覺 ise “Crucifixion” (Hz. 覺sa'n覺n 癟arm覺ha gerilmesi) adl覺 癟al覺mad覺r.


Scuola Grande di San Marco: 13. y羹zy覺lda Venedik'te ina edilen alt覺 hay覺r kurumundan biridir. 19. y羹zy覺lda bir hastaneye d繹n羹t羹r羹lm羹t羹r.


Frari Santa Maria Gloriosa Bazilikas覺: 繹nemli dini yap覺lardan biridir. San Polo'nun merkezindeki kilisede de簸erli heykeller ile resimler g繹r羹lebilir. Titian'覺n 羹nl羹 “Assunta” adl覺 eseri de buradad覺r. 


Carlo Goldoni Evi: San Polo'da bulunan ve as覺l ismi Ca'Centanni olan k羹癟羹k bir sarayd覺r. 羹nl羹 Venedikli oyun yazar覺 Carlo Goldoni 18. y羹zy覺lda burada do簸mutur. G羹n羹m羹zde yap覺, Venedik Tiyatro ve Tiyatro Sanat覺 M羹zesi olarak kullan覺lmaktad覺r. Ayr覺ca k羹癟羹k bir kukla tiyatrosuna da ev sahipli簸i yapmaktad覺r.


Santa Maria dei Miracoli:  “Mermer Kilise” olarak da bilinir. Renkli mermerleri, d覺 duvar覺ndaki s羹tunlar ve yar覺 dairesel e簸rilik ile Venedik R繹nesans d繹neminin ilk 繹rneklerindendir. Dairesel d覺 y羹z羹 Milano'daki Donato Bramante'nin kiliselerini and覺rmaktad覺r. 1481 – 1489 y覺llar覺 aras覺nda ina edilen Santa Maria dei Miracoli ihtiaml覺 i癟 mekan覺yla g羹n羹m羹zde d羹簸羹nlerin yap覺ld覺簸覺 bir kilisedir.


Denizcilik M羹zesi: M羹zede 覺kinci D羹nya Sava覺'na ait baz覺 eyalar ve 覺talya'da yap覺lan baz覺 nesneler sergilenmektedir. En etkileyici ey 1728 yap覺m覺 羹nl羹 Bucintoro gemisidir. M羹zenin 羹癟羹nc羹 kat覺nda 癟in ipekleri sergilenirken d繹rd羹nc羹 kat覺nda Viking 癟al覺malar覺 g繹r羹lebilir. Deniz ile ba簸lant覺l覺 羹r羹nler a癟覺s覺ndan zengin olan m羹ze, Venedik'in ana m羹zelerindendir.


Marciano M羹zesi: San Marco Bazilikas覺'n覺n bir par癟as覺d覺r. Venedik'te en 癟ok ziyaret edilen m羹zelerden olan m羹ze balkonundan esiz bir manzara izlenebilir. M羹zede dini eyalar, m羹cevherler, el yazmalar覺 ve mozaikler sergilenmektedir.


Riva degli Schiavoni: Venedik'in en kalabal覺k noktalar覺ndan biridir. Palazzo Ducale ve Venedik Tersanesi (Arsenale) aras覺nda yer al覺r. Slav r覺ht覺m覺 olarak kullan覺lan ve bu ekilde bilinen Riva delgi Schiavoni'de g羹n羹m羹zde hediyelik eya satan d羹kkanlar, b羹feler ve dondurmac覺lar g繹r羹lebilir.


Venedik Tersanesi: Yap覺ld覺簸覺 zamanlarda d羹nyan覺n en b羹y羹k gemi tersanesi olarak bilinmektedir. Tersaneye 15. y羹zy覺lda yap覺lan s羹slemeli bir kemerden girilir ve bu kemeri M繹. 6. y羹zy覺la ait aslanlar korur. 


Chiesa di San Zaccaria: 15. y羹zy覺lda ina edilen d羹nyan覺n en g羹zel R繹nesans kiliselerinden biridir.


Chiesa della Madonna dell'Orto: 14. y羹zy覺lda b繹lgesel bir dini lider olan Humiliati taraf覺ndan yap覺lm覺 Venedik'in g羹zel kiliselerinden biridir. 


Squero di San Trovaso: 17. y羹zy覺lda yap覺lan k羹癟羹k bir tersanedir. Buras覺 hala Venedik gondollar覺n覺n yap覺l覺p tamir edildi簸i bir mekand覺r.


Santi Giovanni ve Paolo Kilisesi: Venedik'in en b羹y羹k kiliselerindendir ve baz覺 benzer 繹zellikleri nedeniyle Venedik'in Pantheon'u olarak an覺l覺r. 15. y羹zy覺ldan sonra bir癟ok kral覺n cenaze t繹reni burada yap覺lm覺 ve 25 kral bu kiliseye defnedilmitir.


Do簸a Tarihi M羹zesi: “Fondaco dei Turchi” saray覺ndad覺r.  1922 y覺l覺ndan itibaren Do簸a Tarihi M羹zesi olarak kullan覺lmaya balanan m羹zede fosil koleksiyonlar覺 ve bir dinazor iskeleti g繹r羹lebilir.


Fondazione Querini Stampalia: St. Marco Meydan覺'nda bulunan bir R繹nesans d繹nemi saray覺d覺r. 1868'de ard覺nda hi癟 varis olmadan 繹len Giovanni Querini'nin miras覺d覺r. G羹n羹m羹zde bir k羹lt羹r merkezi olarak kullan覺lmaktad覺r.

 


襤letiim / Telif haklar覺
  Tüm Merhaba Projeleri: Paris - Amsterdam - Roma - Venedik
 

  MerhabaVenedik.com'un t羹m i癟erii edit繹rlerimiz taraf覺ndan haz覺rlanmakta olup, sitede yer alan metin ve
  g繹rsel 繹elerin t羹m haklar覺 sakl覺d覺r, izinsiz kullan覺lamaz. 穢 Copyright 2004 - 2024